Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Нова општинска зграда

Период: 2008 - 2011 год.

Проект: ЈП за ПУП

Површина: 2000 м2

Финансиски средства:  повеќе од 1.000.000 €

Инвеститор: Општина Прилеп и Влада на Р.Македонија

 

Реализирани капитални проекти