Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Нова крстосница со кружен тек на улиците Прилепски бранители и Мице Козар

За реализација на овој инфраструктурен зафат со вкупна површина од 3.000 метри квадратни, Локалната самоуправа на град Прилеп, издвои 6.000.000 милиони денари.

 

Реализирани капитални проекти