Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Нова Автобуска станица

Објектот во голема мера ќе придонесе за понатамошниот економски развој на градот истиот ги исполнува сите потребни стандарди и преставува функционална единица на еден современ транспортен центар.

Реализирани капитални проекти