Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Меморијален комплекс „Карпалак“

Проект : ЈП за ПУП
Инвеститор : Влада на РМ и општина Прилеп
Финансиски средства:
Владата на РМ : 30 000 000 ден.
Општина Прилеп: 6 000 000 ден.
Реализирани активности :
Нов кружен тек и поставување на споменик во чест на 10 загинати бранители во месноста " Карпалак".
Поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација на сообраќајот , инсталација на ново осветлување , пешачки и велосипедски патеки , урбано и хортикултурно уредување и поставување на урбана опрема.

Реализирани капитални проекти