Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Kружен тек во близина на хотелот „Липа“ – ПРИЛЕПСКИ БРАНИТЕЛИ

Проект на ЈП за ПУП

Инвеститор: Општина Прилеп

Реализирани активности:

Ново сообраќајно решение – кружен тек и поставување на спомен обележје во чест на Прилепските бранители.

 

Реализирани капитални проекти