Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Изградба на тениски игралишта

Во Прилеп ќе се изградат 7 тениски игралишта со локации:
- две на Могилата на непобедените,
- две во Економскиот факултет,
- едно во Гимназијата “Мирче Ацев“
- едно во ОУ “Гоце Делчев“ и
- едно во населбата Точила.