Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Изградба на современ трговско – деловен објект на локацијата од сегашниот млечен пазар