Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Изградба на фонтана во центарот на градот

Плоштад „Методија Андонов – Ченто“

Период на реализација: 2007 – 2008 год.

Донатор: KFW Банка, 50.000 €

Реализирани капитални проекти