Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Изградба на 7 училишни спортски сали

Прилеп ќе добие 7 училишни спортски сали во основните училишта „Добре Јованоски“, „Кире Гаврилоски“, „Блаже Конески“ и „Кочо Рацин“ и средните „Кузман Јосифоски – Питу“, „Ѓорче Петров“, и „Ристе Ристески Ричко“.