Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Електронски реклами

Период на реализација: 2008 год.

Проект: ЈП за ПУП, Прилеп

Инвеститор: Општина Прилеп и Акцент Медиа

Финансиски средства: 45.000 €

Реализирани капитални проекти