Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Адаптирана зградата на СОУ „Ристе Ристески Ричко" за ТППЕ

Проект на ЈП за ПУП Инвеститор: Општина Прилеп

Реализирани капитални проекти