Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Земјоделство

Земојделието во Општина Прилеп е една од најразвиените индустриски гранки. Најзастапени се следните земјоделски култури: тутунот, житните култури и бавчи. Сепак Општина Прилеп е најпозната во Република Македонија а и пошироко по тутунопроизводството кое завзема најголем дел од вкупното земјоделско производство. Затоа Прилеп е наречен град на тутунот.

Земјоделство