Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Туризам

На овие страници ќе можете да најдете информации за манифестациите, климата, мал фото-албум и можните начини за транспорт во и од Општина Прилеп.

Во градот и неговот окружување се диференцираат три пејсажни типови: Маркови кули, Пелагонсиката рамнина и падините на Селечка планина.

  • Првиот е расположен на север и се карактеризира со мошне интересни и ретки географолошки облици кои му даваат основен белег на градот.

Може да се посочи и локалитетот Прилепско езеро на Оревоечка река околу 5 км североисточно од градот и мошне погоден за вонградска рекреативна зона.