Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Програми и планови

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2016 година - превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2015 година - превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2014 година - превземи

Оперативен план на Секторот Инспекторат за 2013 година - превземи

Програма за уредување на земјиштето на подрачјето на општина Прилеп за 2012 година - превземи 216.08 Kb