Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Клима

Климата е еден од најзначајните фактори за развој на земјоделието и туризмот за едно подрачје. Климата во Општина Прилеп посебно е погодна за тутунот. Овде ќе најдете информации за климата во Општина Прилеп за климатските потенцијали за развој на туризмот и на земјоделието.