Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Градоначалник

 

Градоначалникот ја претставува и застапува општината. Градоначалникот се избира секоја 4-та година на општи непосредни избори по пат на тајно гласање.

mayor.jpgМарјан Ристески е роден на 20.02.1972 во Прилеп. Основно училиште и средно училиште завршил  во Прилеп. Студирал Економски факултет во Прилеп каде и дипломирал. Женет е со сопругата Фанка со која ја имаат ќерката Михаела.

Во периодот од 1998 до 2005 година работел како комунален инспектор во Локална самоуправа – Прилеп. Во 2005г. на Локалните избори е избран за градоначалник на Прилеп.

Во 2002г. бил претседател на ОК на ВМРО - ДПМНЕ во Прилеп.

Од 2002 до 2013 година бил  член на Извршниот комитет на ВМРО - ДПМНЕ.

Од 2005г. е член на Управниот одбор на ЗЕЛС во Македонија.

Од 2008 година е член на Советот за развој на Пелагонискиот плански регион.

Исто така е член на ЕУ – Македонски комитет за консултации.

На локалните избори во 2013г.  по трет е избран  за градоначалник на Прилеп.