Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Градоначалник

Градоначалникот ја претставува и застапува општината. Градоначалникот се избира секоја 4-та година на општи непосредни избори по пат на тајно гласање.

ИЛИЈА ЈОВАНОСКИ е градоначалник на Општина Прилеп.

ilija-jovanoski.jpgИЛИЈА ЈОВАНОСКИ е роден на 28 мај 1956 година во Прилеп.

Титула: Примариус доктор специјалист ортопед.

Вештини и знаења поврзани со работата (2006 - до денес)
Шеф на ортопедска амбуланта и кабинет за ехосонографија
(2009) Член на ИСАКОС, меѓународно здружение на артроскопија и спортска медицина
(2008) - Член на Друштвото за наука и уметност Прилеп
(2002 - 2006) Раководител на ортопедско трауматолошко одделение
(2004 - 2007) Подпреседател на МАДОТ
(2003 - 2011) - Подпретседател на МЛД (Македонско лекарско друштво)
(1995 - 1998) Заменик директор на ЈЗУ Медицински центар Прилеп
(1992 - 2001) Претседател на Здружение по општа медицина и стоматологија на Прилеп, Македонски брод и Крушево


- од 2013 до 2017 е координатор на советничката група на СДСМ Прилеп