Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Деловни информации

На овие страници ќе можете да најдете информации за стопанството во Општина Прилеп, попознатите трговски друштва, потенцијалите и постоечките капацитети на Општина Прилеп во областите на: градежништвото, рударството, земјоделството, ветеринарството, сточарството, шумарството, водостопанството и туризмот.