Општина Прилеп http://www.prilep.gov.mk mk News RSS 2.0 generator Планинарски марш по Селечка планина Планинарски марш по Селечка планина ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/planinarski-marsh-po-selecka-planina/ Sun, 21 May 2017 11:01:44 -0700 Групна изложба на прилепските уметници Групна изложба на прилепските уметници ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/grupna-izlozba-na-prilepskite-umetnici/ Fri, 19 May 2017 1:26:36 -0700 „Остварувањето и заштитата на авторското право и сродните права, со осврт и на дигиталниот сегмент“ „Остварувањето и заштитата на авторското право и сродните права, со осврт и на дигиталниот сегмент“ ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/ostvaruvanjeto-i-zashtitata-na-avtorskoto-pravo-i-srodnite-prava-so-osvrt-i-na-digitalniot-segment/ Fri, 19 May 2017 1:51:44 -0700 Во Прилеп се одржаа „Ревијалните училишни смотри“ Во Прилеп се одржаа „Ревијалните училишни смотри“ ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/vo-prilep-se-odrzaa-revijalnite-ucilishni-smotri/ Wed, 17 May 2017 12:03:41 -0700 Интернационална изложба на млади фотографи во Прилеп Интернационална изложба на млади фотографи во Прилеп ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/internacionalna-izlozba-na-mladi-fotografi-vo-prilep/ Wed, 17 May 2017 11:50:54 -0700 Интензивно се гради новото училиште во населбата Сточен пазар во Прилеп Интензивно се гради новото училиште во населбата Сточен пазар во Прилеп ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/intenzivno-se-gradi-novoto-ucilishte-vo-naselbata-stocen-pazar-vo-prilep/ Mon, 15 May 2017 4:50:20 -0700 Денеска се празнува Свети Атанасиј Велики Денеска се празнува Свети Атанасиј Велики ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/deneska-se-praznuva-sveti-atanasij-veliki/ Mon, 15 May 2017 4:29:21 -0700 Се одржа 6-тиот по ред фестивал „Mariovo off road experience“ Се одржа 6-тиот по ред фестивал „Mariovo off road experience“ ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/se-odrza-6-tiot-po-red-festival-mariovo-off-road-experience/ Sun, 14 May 2017 3:31:42 -0700 Изградба на нови тротоари и пешачки патеки во Прилеп Изградба на нови тротоари и пешачки патеки во Прилеп ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/izgradba-na-novi-trotoari-i-peshacki-pateki-vo-prilep/ Sun, 14 May 2017 2:50:00 -0700 Спортската сала во ООУ „Климент Охридски“ од Прилеп со нов изглед Спортската сала во ООУ „Климент Охридски“ од Прилеп со нов изглед ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/sportskata-sala-vo-oou-kliment-ohridski-od-prilep-so-nov-izgled/ Sun, 14 May 2017 2:45:14 -0700 Во Прилеп поделени нови 1.350 корпи за селекција на отпад Во Прилеп поделени нови 1.350 корпи за селекција на отпад ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/vo-prilep-podeleni-novi-1350-korpi-za-selekcija-na-otpad/ Sun, 14 May 2017 2:36:51 -0700 Населените места Галичани и Ново Лагово добија нови детски игралишта Населените места Галичани и Ново Лагово добија нови детски игралишта ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/naselenite-mesta-galicani-i-novo-lagovo-dobija-novi-detski-igralishta/ Sat, 13 May 2017 10:31:37 -0700 Се реконструираше детското игралиште во населбата „Рид“ во Прилеп Се реконструираше детското игралиште во населбата „Рид“ во Прилеп ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/untitled-2/ Sat, 13 May 2017 4:02:47 -0700 Јубилеј за почит - 30-ет години КУД “Пере Тошев„ Јубилеј за почит - 30-ет години КУД “Пере Тошев„ ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/jubilej-za-pocit-30-et-godini-od-postoenjete-kud-pere-toshev/ Fri, 12 May 2017 1:52:14 -0700 „Интимни исповеди“и “Крлушки од душата“ - новите дела на Мирјанка Р. Селчанец „Интимни исповеди“и “Крлушки од душата“ - новите дела на Мирјанка Р. Селчанец ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/intimni-ispovedii-krlushki-od-dushata-novite-dela-na-mirjanka-r-selcanec/ Fri, 12 May 2017 1:18:38 -0700 Прилеп доби современи паркинзи за велосипеди со урбан стил Прилеп доби современи паркинзи за велосипеди со урбан стил ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/prilep-dobi-sovremeni-parkinzi-za-velosipedi-so-urban-stil/ Fri, 12 May 2017 5:42:39 -0700 Голем број новини на 6-тиот аутдор фестивал „Mariovo off road experience“ Голем број новини на 6-тиот аутдор фестивал „Mariovo off road experience“ ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/golem-broj-novini-na-6-tiot-autdor-festival-mariovo-off-road-experience/ Fri, 12 May 2017 5:23:24 -0700 Доделени 70 решенија за легализирање на дивоградби во Прилеп Доделени 70 решенија за легализирање на дивоградби во Прилеп ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/dodeleni-70-reshenija-za-legaliziranje-na-divogradbi-vo-prilep/ Fri, 12 May 2017 5:19:45 -0700 ПРИЛЕП СО ИНВЕСТИЦИИ ВО СПОРТОТ И СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ПРИЛЕП СО ИНВЕСТИЦИИ ВО СПОРТОТ И СПОРТСКИТЕ ОБЈЕКТИ ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/prilep-so-investicii-vo-sportot-i-sportskite-objekti/ Fri, 12 May 2017 5:16:47 -0700 ОУ „Климент Охридски“ доби сензорна соба за децата со аутизам ОУ „Климент Охридски“ доби сензорна соба за децата со аутизам ]]> http://www.prilep.gov.mk/news/mk/ou-kliment-ohridski-dobi-senzorna-soba-za-decata-so-autizam/ Fri, 12 May 2017 5:14:27 -0700