Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Урбанизам

Формулари за електронско пополнување

Барањата се доставуваат во Едношалтерскиот систем (наспроти новата општинска зграда)

Упатство - за добивање на одобрение за градење за објекти во рамките на ИПАРД програмата

Упатство за добивање на одобрение за градење за објекти кои во рамки на ИПАРД програма се градат на градежно земјиште за кое е донесена урбанистичко - планска документацијa превземи - pdf 62.49 Kbбарање за одобрение за градење - doc 33.50 Kb