Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Решение за свикување на свечена седница на Советот на Општина Прилеп

 СВИКУВАМ СВЕЧЕНА седница на Советот на Општина Прилеп на ден 03.11.2017 година (петок) со почеток во 20,оо часот, во собраниската сала во новата општинска зграда, со следниот предлог на:

 


Д Н Е В Е Н   Р Е Д1. Поздравен збор на Градоначалникот на Општина Прилеп, по повод 3-ти Ноември - Денот на ослободувањето на Прилеп.

2. Одлука за доделување на награди и признанија по повод 3-ти Ноември -Денот на ослободувањето на Прилеп.

 


ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски