Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Пријави корупција

Со цел борбата против корупцијата да биде успешна во Општина Прилеп – Локална самоуправа е отворена телефонска линија како и електронска адреса на кои ќе можете да пријавувате мито и корупција на органите и општинската администрација на Локалната самоуправа – Прилеп.

Електронската адреса на која можете да пријавувате мито и корупција е: prijavi.korupcija@prilep.gov.mk