Општина Прилеп
Општина Прилеп
  • Општина Прилеп Feeds
  • Општина Прилеп Youtube канал
  • Facebook Општина Прилеп

Официјална програма на настанот – КРАЛИ МАРКО ТРЕИЛС 2017

 Петок 22.09.2017
10:00 – отварање на ЕКСПО во Варош
10:00 – 15:00 – делење на стартни пакети (16/31/65/110) – амфитеатар Варош
— слободни активности —
18:00 – 21:00 – делење на стартни пакети (16/31/65/110) – амфитеатар Варош
18:00 – 21:00 – оставање на дроп-бег (110/65)
19:00 – Технички состанок – простории на Општина Прилеп – Центар
20:00 – Паста Парти – амфитеатар Варош
21:30 – Официјално отварање на КМТ 2017
23:00 – Старт на трката Крали Марко Ултра Треил 110 км

Сабота 23.09.2017
07:00 – 09:30 – делење на стартни пакети (16/31/65/детска трка)
07:00 – 07:30 – оставање на дроп-бег (65)
08:00 – старт на трката Козјак Треил 65 км
10:00 – старт на трките на Трескавец Треил 16 км и Камена Баба Треил 31 км
10:15 – старт на детската трка – Маркукуле
10:30 – пристигнување на првите финишери на Маркукуле треил
11:20 – пристигнување на првите финишери на 16 км
13:00 – пристигнување на првите финишери на 31 км
13:00 – пристигнување на првите финишери на 110 км
15:00 – пристигнување на првите финишери на 65 км
16:00 – затварање на трката на 16 км
18:00 – затварање на трката на 31 км
18:00 – прогласување на победниците на 16 и 31 км
Дочекување на финишери од трките на 110 и 65 км
23:00 – затворање на трката на 65 км

Недела 24.09.2017
05:00 – затворање на трката на 110 км
10:00 – прогласување на победниците на 65 и 110 км